dr. M.A. (Marguerite) van den Berg


 • Faculty of Social and Behavioural Sciences
  Programme group: Political Sociology: Power, Place and Difference
 • Visiting address
  REC BC
  Nieuwe Achtergracht 166  Amsterdam
  Room number: C6.15
 • Postal address:
  Postbus  15508
  1001 NA  Amsterdam
 • M.A.vandenBerg@uva.nl

About Marguerite van den Berg:

Marguerite van den Berg is assistant professor of sociology at the University of Amsterdam. Marguerite's research is positioned where urban studies, gender studies and sociologies of culture overlap. She has published on paternalism, sexualities, policy practices, urban revanchism, city marketing, immigrant 'integration' and genderfication. Her current research project concerns ways in which workers in the urban service economy perform backstage aesthetic labour when dressing for work and the role aesthetics play in increasingly precarious labour markets Marguerite teaches in the Sociology Programme of the UvA, especially the course Public Issues and Policy (MA) and Gender and Sex in the City (MA). 

Over Marguerite van den Berg:

Marguerite van den Berg is universitair docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef over stedelijke cultuur, gender, beleid en onderwijs in verschillende tijdschriften. Haar huidige onderzoeksproject gaat over het backstage esthetisch werk dat werkenden in de diensteneconomie verrichten wanneer zij zich kleden voor werk en de rol van esthetiek in steeds precairder wordende arbeidsmarkten. Marguerite verzorgt onderwijs in het sociologie programma van de UvA, in het bijzonder de cursus Public Issues and Policy (MA) en Gender and Sex in the City (MA).

Selected Publications Marguerite van den Berg (look here for downloads on ResearchGate)

 

2017

Berg, M. van den. Gender in the Post-Fordist Urban - The Gender Revolution in Planning and Public Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Berg, M. van den. The discursive uses of Jane Jacobs for the genderfying city: Understanding the productions of space for post-Fordist gender notions. Urban Studies forthcoming, published online ahead of print.

Berg, M. van den & D. Chevalier. Of “city lounges”, “bans on gathering” and macho policies - Gender, class and race in productions of space for Rotterdam's post-industrial future. Cities forthcoming, published online ahead of print.

 

2016

Vulpen, B. van, & M. van den Berg (2016). De stage als precarisering van arbeid. Sociologie12(2), 149-168. 

Berg, M. van den. (2016) Egalitarian paternalism. Interactional forms of negotiating equality and intervention in Dutch policy practices. Citizenship Studies, 20( 3-4). 

Berg, M. van den.( 2016). 'Activating' those that 'lag behind' - Space-time politics in Dutch parenting training for migrants. Patterns of Prejudice, 50(1): 21.

 

2015

van den Berg, M. (2015). De docent als publiek socioloog–kritisch geëngageerd onderwijs voor de democratie. Sociologie, 11(2), 280-288.

Reekum, R. van & M. van den Berg (2015). Performing dialogical Dutchness: negotiating a national imaginary in parenting guidance.  Nations and Nationalism21(4), 741-760.

Berg, M. van den. (2015). Imagineering the city. In: R. Paddison & T. Hutton (eds.) Cities and Economic Change. London: Sage. publisher's website 

2014

Berg, M. van den. (2014). Frauen und Kinder als Zielgruppen der Stadterneuerung: Genderfication in Rotterdam. In: Diversity, Gender und Co. – Die Konstruktion von Zielgruppen in Planungstheorie und – praxis. U. Altrock, S. Huning, Th. Kuder, H. Nuissl, D. Peters (eds.) Kassel: Planungsrundschau. Publisher's website 

2013

Berg, M. van den (2013). Praten zonder blozen. Vertalingen van 'normale' seks in seksonderwijs voor ouders. Sociologie 9 (3/4): 257-274.

Berg, M. van den & C.L. ter Hoeven (2013). Madonna as a symbol of reflexive modernisation. Celebrity Studies, 4(2): 144-154.

 Berg, M. van den & JW Duyvendak. (2013). Parler de sexe sans rougir. Comment les cours à l'usage des parents construisent l'« identité néerlandaise » et la « sexualité normale ». Raisons Politiques, 49(1): 55-74.

 Berg, M. van den. (2013). City Children and Genderfied Neighbourhoods: The New Generation as Re-Generation Strategy.  International Journal of Urban and Regional Research, 37(2): 523-536.

 

2012

Berg, M. van den, JW Duyvendak. (2012). Paternalizing Mothers: Feminist Repertoires in Contemporary Dutch Civilizing Offensives. Critical Social Policy, 32(4): 556-576.

Berg, M. van den. (2012). Femininity as a City Marketing Strategy. Genderbending Rotterdam. Urban Studies, 49(1), 153-168.

2011

Berg, M. van den. (2011) Subjective social mobility. Definitions and expectations of 'moving up' of poor Moroccan women in the Netherlands . International Sociology, 26(4): 503 - 523.  

Berg, M.van den, R. van Reekum. (2011)  Parent Involvement as Professionalization. Professionals' Struggle for Power in Dutch Urban Deprived Areas . Journal of Education Policy, 26( 3): 415-430.

Schinkel, W. & M. van den Berg (2011) City of Exception : The Dutch Revanchist City and the Urban Homo Sacer. Antipode, A Radical Journal of Geography, 43(5): 1911-1938.           

 

2009

Berg, M. van den & W. Schinkel (2009). "Women from the Catacombs of the City": Gender Notions in Dutch Culturist Discourse. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 22(4), pp. 393-410.

Schinkel, W. & M. van den Berg. (2008) Polariserend en moraliserend burgerschap in de inburgering. [Polarising and moralising citizenship in citizenship courses]. RMO edited volume. The Hague : Sdu Publishers. 

Berg, M. van den. (2009). Changing Urban Networks and Gossip. Moroccan Migrant Women's Networks in the Dutch Welfare State. In: Duyvendak, J.W., F. Hendriks, M. van Niekerk (eds.) (2009) City in sight. Dutch dealings with urban change. Amsterdam : Amsterdam University Press, pp. 173-190.  

2008

Berg, M van den; C. Prins, M. Ham (eds.). (2008 ). In de greep van de technologie. Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger. [Taken by technology. New applications and thebehaviour of the citizen] Amsterdam :Van Gennep.

Berg, M van den . (2008). Tussen vertrouwen en wantrouwen:relaties met respondenten. Methodologische overwegingen in onderzoek naar sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen, Kwalon , 2.

2007

Berg, M van den, (2007). "Dat is bij jullie toch ook zo?" Gender, etniciteit en klasse in het sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen. ["Isn't that the same with you?" Gender, ethnicity and class in the social capital of Moroccan migrant women ] Amsterdam : Aksant.

Berg, M van den & K. Rusinovic (2007). Reshaping the American mainstream. Immigrants' inf luence on American culture and inequalities. International Journal for Urban and Regional Research, 31, 2: 489-94. (review article).

Berg, M van den. (2007). Leven en overleven met steun. Het ondersteunings-netwerk van Marokkaanse vrouwen in Rotterdam . Migrantenstudies , 23(3): 158-179.

Berg, M van den. (2007). Constructies van mobiliteit. Definities en verwachtingen van arme Marokkaanse vrouwen in Rotterdam. Tijdschrift voor genderstudies , 10(2): 21-35.

Current project: Dress Work - Balancing the Personal and Professional in Post-Fordist Work through Aesthetic Practices

This project empirically investigates aesthetic labour for gendered and classed performances in post-industrial service-work. Many scholars have shown the pivotal role of aesthetics in contemporary labour and concomitant gendered and classed inequalities. This project focuses on a particular aspect of aesthetic labour: dressing.  Dress work (the everyday practice of dressing the body for work) is by no means a carefree creative practice for everyone, but instead one in which gendered and classed inequalities are expressed. For some workers, producing a ‘working self’ may mean a negation of aspects of the personal self, while others are able to use gender and class in creative performances. You can find our project website with updates, events and blogs here

Component 1: Aesthetic Judgments for Conditional Welfare  (With Josien Arts)

In the first component of the Dress Work Project, Josien Arts and I investigate how aesthetic judgments are made for conditional welfare in the Netherlands. Especially in the new Participation Act, starting January 2015, an appropriate appearance is considered an obligation for Dutch welfare-recipients. Local welfare offices now can give benefit-sanctions to welfare-recipients that obstruct employment by dress, appearance and personal hygiene. Such evaluation practices are mostly implicit and underexposed, but produce very tangible effects for those under scrutiny. In this project, using qualitative interviewing in three Dutch municipalities, we ask just how case-managers in welfare offices evaluate aesthetic performances of welfare recipients.

Huidig onderzoek: Kledingwerk

Kan ik een spijkerbroek aan naar een sollicitatiegesprek? Is deze jurk te feestelijk? Kan ik met blote benen naar werk? Of mijn tatoeage zichtbaar houden? Voor veel mensen zijn dit ingewikkelde vragen. Dit komt deels omdat wat geldt als ‘gepast’, verschuift. Waar een tatoeage in een hippe koffiebar een voordeel kan zijn, is het op een administratiekantoor misschien een probleem. En het verschuift ook in de tijd: sectoren waar een pak altijd de norm was, worden nu soms informeler. Dit onderzoek gaat over deze verschuivende normen en de balanceeroefening van werkzoekenden en werkenden om zich op een succesvolle manier te presenteren. ‘Esthetisch kapitaal’ wordt de vierde dimensie van ongelijkheid genoemd. Dat komt deels omdat veel hedendaags werk interactieve dienstverlening is (zorg, onderwijs, horeca). ‘Presentabel zijn’ is daar onderdeel van het werk. Dit onderzoek wil begrijpen hoe mensen zichzelf esthetisch voorbereiden op werk. 

Component 1: Esthetisch oordelen bij de Sociale Dienst (met Josien Arts)

In de eerste component van het Kledingwerk project onderzoeken Josien Arts en ik hoe esthetische oordelen gemaakt worden bij Sociale Diensten in Nederlandse gemeenten. In het bijzonder de nieuwe Participatiewet, die inging in 2015, gaf een impuls aan het belang van kleding en uiterlijk omdat daarin nu expliciet is opgenomen dat arbeid hinderen door uiterlijk verboden is. Klantmanagers bij Sociale Diensten geven uitvoering aan deze wet en moeten dus op zoek naar wanneer uiterlijk belemmert, hoe werkzoekenden daarin te begeleiden en soms ook voor te sanctioneren. Voor dit project interviewden wij klantmanagers over hoe zij dit werk doen, wat voor hen een gepast uiterlijk is en wanneer in hun optiek uiterlijk belemmerend werkt. 

 

 

Dissertation: Mothering the City - Gender and Family in Urban Re-Generation

I defended my dissertation "Mothering the Post-Industrial City. Family and Gender in Urban Re-Generation" October 1 2013.  You can find it here.

This is a very short summary of my argument:

My dissertation is about the role policy interventions in childrearing practices play in imagining urban futures beyond the industrial past. It departs from the observation that in interurban competition today, mothers are recognized as key actors in what I term urban re-generation: efforts to renew the city by either investing in children (the next generation) of the current population or replacing the current population of children by a new generation in the form of material and economic restructuring. Urban re-generation supplements urban regeneration in the form of material and economic restructuring. It focuses on the city as a reproductive milieu. I researched one form of urban re-generation: parenting guidance practices in Rotterdam, the Netherlands. These are organized (almost exclusively) for mothers by the local government in collaboration with schools. I argue that parent classes are a distillation point of the city: a specific space in which much of the city’s conflicts, problems and challenges can be witnessed. On the basis of my ethnographic material, I show that in the practices, mothers and teachers (co) produce reflexive and communicative subject-positions in ritual-like transactions. These show remarkable resemblance to attributes of desired employers for the new service economies that many cities are aiming to stimulate.

Proefschrift:

Op 1 oktober 2013 verdedigde ik mijn proefschrift "Mothering the Post-Industrial City. Family and Gender in Urban Re-Generation". Het is hier te downloaden. 

Samengevat beargumenteer ik daar het volgende:

Kinderen en moeders spelen een belangrijke rol in beleid dat erop gericht is de stad te vernieuwen en te verbeteren. Mijn proefschrift gaat over deze prominente plaats van kinderen en moeders in stedelijk beleid in Rotterdam. Rotterdam wil zichzelf opnieuw uitvinden en voorbij het industriële verleden raken door een post-industriële economie te stimuleren, nieuwe wijken te bouwen en te investeren in de bevolking.

 

Courses 2016/2017

 • Public Issues and Policy - Core course MA social policy and social problems
 • Gender & Sex in the City

Courses 2015/2016

 • Public Issues and Policy - Core course MA Social Policy and Social Problems, look  here for more information

Courses 2014/2015 

 •  Gender & Sex in the City - Elective Master Sociology, look here for more information
 •  Public Issues and Policy - Core course MA Social Policy and Social Problems, look here for more information
 •  Bachelor Theses supervision 
 •  Master Theses supervision

Courses 2013/2014: 

 • Gender & Sex in the City - Elective Master
 • Supervision Bachelor theses on theme: "Service work. Emotional and aesthetic labour in post-fordist labour markets"
 • Burgerschap, Zorg en Beleid (Citizenship, Care and Policy), BA 2/3
 • Sociologie van Beleid (Sociology of Policy) BA 2

Publieke interventies in het Nederlands (sinds 2012):

 

 

Lees hier ook de columns voor Sociologisch Mokum: 

2014-2016: 

 

2016

 • van den Berg, M. A. (2016). Activating' those that 'lag behind' - Space-time politics in Dutch parenting training for migrants. Patterns of Prejudice, 21-37. [details]
 • van den Berg, M. A. (2016). Egalitarian paternalism: interactional forms of negotiating equality and intervention in Dutch policy practices. Citizenship Studies, 20(3-4), 457-474. [details]
 • van Vulpen, B., & van den Berg, M. A. (2016). De stage als precarisering van arbeid. Sociologie, 12(2), 149-168. [details]

2015

 • van Reekum, R., & van den Berg, M. (2015). Performing dialogical Dutchness: Negotiating a national imaginary in parenting guidance. Nations and Nationalism, 21(4), 741-760. DOI: 10.1111/nana.12101 [details] [PDF]

2014

 • van den Berg, M. (2014). Frauen und Kinder als Zielgruppen der Stadterneuerung: Genderfication in Rotterdam. In U. Altrock, S. Huning, T. Kuder, & H. Nuissl (Eds.), Zielgruppen in der räumlichen Planung: Konstruktionen, Strategien, Praxis (pp. 205-220). (Planungsrundschau; No. 21). Berlin: Uwe Altrock. [details]
 • van den Berg, M. (2014). Praten zonder blozen: vertalingen van 'normale' seks in seksonderwijs voor ouders. In L. Buijs, I. Geesink, & S. Holla (Eds.), De seksparadox: Nederland na de seksuele revolutie. (pp. 20-38). Utrecht: Boom Lemma. [details]

2013

 • van den Berg, M. (2013). City children and genderfied neighbourhoods: the new generation as urban regeneration strategy. International Journal of Urban and Regional Research, 37(2), 523-536. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2012.01172.x [details]
 • van den Berg, M. (2013). Praten zonder blozen: vertalingen van 'normale' seks in seksonderwijs voor ouders. Sociologie, 9(3/4), 258-275. DOI: 10.5553/TS/157433142013009003002 [details]
 • van den Berg, M., & ter Hoeven, C. L. (2013). Madonna as a symbol of reflexive modernisation. Celebrity Studies, 4(2), 144-154. DOI: 10.1080/19392397.2013.791042 [details]

2012

 • van den Berg, M. (2012). Femininity as city marketing strategy: gender bending Rotterdam. Urban Studies, 49(1), 153-168. DOI: 10.1177/0042098010396240 [details]
 • van den Berg, M., & Duyvendak, J. W. (2012). Parler de sexe sans rougir: comment les cours à l'usage des parents construisent l' « identité néerlandaise » et la « sexualité normale ». Raisons Politiques, 49, 55-74. DOI: 10.3917/rai.049.0055 [details]
 • van den Berg, M., & Duyvendak, J. W. (2012). Paternalizing mothers: feminist repertoires in contemporary Dutch civilizing offensives. Critical Social Policy, 32(4), 556-576. DOI: 10.1177/0261018312439360 [details]

2011

 • van den Berg, M. (2011). Subjective social mobility: definitions and expectations of 'moving up' of poor Moroccan women in the Netherlands. International Sociology, 26(4), 503-523. DOI: 10.1177/0268580910393042 [details]
 • van den Berg, M., & van Reekum, R. (2011). Parent involvement as professionalization: professionals' struggle for power in Dutch urban deprived areas. Journal of Education Policy, 26(3), 415-430. DOI: 10.1080/02680939.2010.543155 [details]
 • Schinkel, W., & van den Berg, M. (2011). City of exception: the Dutch revanchist city and the urban homo sacer. Antipode, 43(5), 1911-1938. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2010.00831.x [details]

2009

 • van den Berg, M. (2009). Changing urban networks and gossip: Moroccan migrant women's networks in the Dutch welfare state. In J. W. Duyvendak, F. Hendriks, & M. van Niekerk (Eds.), City in sight: Dutch dealings with urban change (pp. 173-187). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] [PDF]
 • van den Berg, M., & Schinkel, W. (2009). "Women from the catacombs of the city": gender notions in Dutch culturist discourse. Innovation - The European Journal of Social Science Research, 22(4), 393-410. DOI: 10.1080/13511610903108877 [details]

2008

 • van den Berg, M. (2008). Tussen vertrouwen en wantrouwen: relaties met respondenten: methodologische overwegingen in onderzoek naar sociaal kapitaal van Marokkaanse vrouwen. KWALON, 13(2), 30-36. [details]

2015

 • van den Berg, M. (2015). De docent als publiek socioloog: kritisch geëngageerd onderwijs voor de democratie. Sociologie, 11(2), 280-288. DOI: 10.5117/SOC2015.2.BERG [details] [PDF]
 • van den Berg, M. (2015). Imagineering the city. In R. Paddison, & T. Hutton (Eds.), Cities & economic change: restructuring and dislocation in the global metropolis (pp. 162-175). London: Sage. [details]

2014

 • van den Berg, M. (2014). Mothering the post-industrial city - Family and gender in urban re-generation. Tijdschrift voor Genderstudies, 17(1), 98-100. DOI: 10.5117/TVG2014.1.BERG [details] [PDF]

2013

 • van den Berg, M. A. (2013). Governing "normal" food and sex practices through parenting guidance policies in the Netherlands. In European Sociological Association Conference 2013, Torino, August 2013. [details]
 • van den Berg, M. A. (2013). Mothering the city. Urban re-generation through interventions in parenting in Rotterdam, the Netherlands. In European Sociological Association Conference 2013, Torino, August 2013. [details]

2012

 • van den Berg, M. (2012). Sex talk without blushing: enactments of 'Dutchness' in parent guidance courses. In Culturalization of Citizenship: On Racism, Populism and Authenticity: international conference Amsterdam: [University of Amsterdam, AISSR]. [details]

2011

 • van den Berg, M. (2011). City children and genderfied neighbourhoods: the new generation as urban regeneration strategy. In Annual RC21 Conference 2011: The struggle to belong: dealing with diversity in 21st century urban settings: Amsterdam (The Netherlands), July 7-9 2011. - 22: Reconstructing gender in urban space Research Committee 21, International Sociological Association. [details]

2009

 • Schinkel, W., & van den Berg, M. (2009). Polariserend en moraliserend burgerschap in inburgering. In Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Ed.), Polarisatie: bedreigend en verrijkend (pp. 188-205). Den Haag: SWP. [details]

2008

 • van den Berg, M. (2008). 'If you can't slap 'm, snap 'm!': de virtuele schandpaal voor opdringerige mannen. In M. van den Berg, C. Prins, & M. Ham (Eds.), In de greep van de technologie: nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger. (pp. 247-260). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; No. 2008). Amsterdam: Van Gennep. [details]

2014

 • van den Berg, M. (Author). (2014). Activerende opvoedingssteun is vaak lamlendig. Sociale Vraagstukken. [details]

2008

 • Winsemius, P., Tiemijer, W., van den Berg, M., Jager-Vreugdehil, M., & van Reekum, R. (2008). Niemand houdt van ze... Amsterdam: Vossiuspers. [details]

2011

 • van Reekum, R., & van den Berg, M. (2011). Something to talk about: dialogical Dutchness in parenting courses. Paper presented at Uitsluitend emancipatie: paradoxen van emancipatie en integratie in Nederland, . [details]
 • van den Berg, M. A. (2011). Femininity as city marketing strategy: genderbending Rotterdam. Paper presented at Sexual Nationalisms. Gender, sexuality and the politics of belonging in the New Europe., . [details]
 • van den Berg, M. A., & Duyvendak, J. W. (2011). Paternalizing mothers: feminist repertoires in contemporary Dutch civilizing offensives. Paper presented at Sexual Nationalisms: gender, sexuality, and the politics of belonging in the New Europe, . [details]

2013

 • van den Berg, M. A. (2013). Mothering the post-industrial city: Family and gender in urban re-generation [details / files]

Book editor

 • van den Berg, M., Prins, C., & Ham, M. (2009). In de greep van de technologie: nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger. (TSS, tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek; No. 2008). Amsterdam: Van Gennep. [details]
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs