For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

UvA-socioloog Jan Rath is benoemd op de prof. dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het academisch jaar 2021-2022 voor vijf maanden. In dezelfde periode wordt hij aangesteld als Van Doorn Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW).

Jan Rath Rath doet onderzoek naar de integratie van migranten in steden, waarbij de politieke en economische dimensies zijn bijzondere interesse hebben

Jan Rath is hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de studie der stad en haar etnische en culturele verscheidenheid aan de Universiteit van Amsterdam. Rath doet onderzoek naar de integratie van migranten in steden, waarbij de politieke en economische dimensies zijn bijzondere interesse hebben. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het zelfstandig ondernemerschap van migranten en hun inbedding in en impact op sectoren en buurten in vergelijkend perspectief. Meer recent legt hij zich toe op de ontwikkeling van bedrijfjes die eerst en vooral nieuwe middenklassers bedienen.

Opkomst van koffiebars, craft beer breweries en yogastudio’s

Bij NIAS-KNAW zal Rath onderzoek doen naar het verband tussen voorzieningen, culturele consumptie en stedelijkheid. De opkomst van hippige plekken van consumptie — de koffiebars, craft beer breweries en yogastudio’s — kunnen vooral in gentrificerende buurten nieuwe impulsen geven aan, wat wordt genoemd, de urban commons. Ze hebben grote invloed op de identiteit, lifestyle en sociale inbedding van met name jonge middenklassers, maar roepen tegelijkertijd vragen op naar de samenhang van deze 'bakfietsbuurten'. Het risico bestaat dat deze voorzieningen, van harte aangejaagd door gemeenten en woningcorporaties, eerder zorgen voor een verdere uitholling van gemeenschappelijke banden, gelijke kansen en het recht op de stad.

Over de leerstoel

De prof. dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel is een eerbetoon aan Professor Jacques van Doorn. Hij was in 1963 de grondlegger van de Rotterdamse opleiding Sociologie. De wisselleerstoel is een samenwerkingsverband met NIAS-KNAW, dat daarmee het publieke belang van sociologie wil benadrukken. Het accent bij de wisselleerstoel en het fellowship ligt op de bestudering van de relatie tussen maatschappelijke processen enerzijds en beleid en bestuur anderzijds.